מסלול תוכנית בנין עיר (תב"ע)

שלום לכל הפונים לרשות ניקוז כינרת לאור המצב הביטחוני בודקי התכניות שלנו גויסו לצה״ל.

אנו מקווים לחזור לשגרה בהקדם האפשרי.

בשורות טובות לכולם


מסלול זה נועד לתכנון תשתיות, נא למלא את כל הפרטים ולהעלות את כל הקבצים הרלוונטיים המצויינים בטופס.

עם השליחה תקבל מספר פניה, מספר פניה זה ילווה אותך לאורך כל תהליך הבדיקה וההתיחסויות השונות.

המשך ההתכתבות, כולל עדכון נתונים בנוגע לפניה יתבצע מתוך מערכת אישורית בלבד.


קישור לנספח ב'4 – הנחיות להכנת מסמך ניהול נגר, ע"פ תמ"א 1