אישור חפירה

מסלול זה נועד לאישור חפירה, נא למלא את כל הפרטים ולהעלות את כל הקבצים הרלוונטיים המצויינים בטופס.

עם השליחה תקבל מספר פניה, מספר פניה זה ילווה אותך לאורך כל תהליך הבדיקה וההתיחסויות השונות. 


קישור לנספח ב'4 – הנחיות להכנת מסמך ניהול נגר, ע"פ תמ"א 1